Shifting towards the interior, Artez

..de complexiteit kan zelfs de verbeelding van de ontwerper overstijgen. Daarom moet iedereen die erin verdwaald raakt erkennen dat niemand, zelfs geen god of een Ander, het hele doolhof doorgrondt en derhalve ooit een definitief antwoord kan bieden. Davidsons huis lijkt een volmaakt voorbeeld. Dankzij de muurverschuivingen en de extreme omgang blijft elke weg naar buiten op zichzelf staand en alleen bruikbaar voor degenen die zich op dat precieze moment op dat pad bevinden.1

In het door Mark Z. Danielewski geschreven boek, House of Leaves leren we dat het interieur van een woning aan Ash Three Lane groter kan zijn dan haar exterieur. Middels een nauwkeurige geometrische opmeting blijkt het huis van fotograaf Will Navidson van binnen ruimer te zijn dan de contour van haar vier gevels. Het huis beschikt over groeiende kamers en een oneindige kelder. De perfecte condities voor het plannen van een aantal verkenningen in de eigenschappen van het interieur.

img_1358

Naast dat Danielewski met narratief, plot en structuur van de roman speelt neemt hij de verkenningen uiterst serieus. Het huis is namelijk niet statisch maar verandert naar gelang de emoties en ervaringen van haar bewoners; het interieur ontstaat uit de wisselwerking tussen gemoedstoestand en beleving. Het boek is dan ook doordrenkt met verwijzingen en citaten van Gaston Bachelards’ invloedrijke werk ‘La poétique de lespace.2 De kelder speelt een belangrijke rol in de verkenningen van Navidson en is volgens Bachelard de plek waar het dromen begint: while to go down to the cellar is to dream, it is losing oneself in the distant corridors of an obscure etymology, looking for treasures that cannot be found in words. 3

Het zich verliezen in verre passages op zoek naar de oorsprong en verandering van vorm en betekenis, niet enkel van woorden maar bovenal van ruimtes en typologie is het hoofdthema bij het afstuderen aan de Master Interieurarchitectuur. Een verkenning binnen een thema waarbij onderzoek en ontwerp elkaar uitdagen, ondersteunen en uiteindelijk complementeren. Onderzoek en ontwerp vormen dan ook geen afgebakende gebieden meer, maar construeren een dialoog die gezamenlijk tot een eindresultaat leidt.

Interieur architectuur wordt veelal verward met decoratie, de keuze van de materialen, kleur en afwerking van onze ruimtes. Hiermee wordt echter te kort gedaan de professie van interieur en architectuur, twee disciplines die meer en meer naar elkaar toe groeien. Deze verwarring zou voort kunnen komen uit, zoals Bachelard het zo mooi beschrijft, de horizontaliteit van onze interieurs.4 Het exponentieel toegenomen oppervlak aan bebouwing van de afgelopen eeuw heeft namelijk niet gezorgd voor een veelzijdigere differentiatie van ruimte. Standaardisatie, wet en regelgeving, en globalisatie hebben veelal geleid tot een eenduidig en monotoon interieur landschap. Of zoals Lėon Krier het kritisch schetst, een landschap waarbij iedere functie, van kerk tot kantoor, zich afspeelt onder een verlaagd plafond. 5

a full dutch version of the article can be accessed here/ artez-interieur-pamflet

 

published/ ArtEZ Architectuur & Interieur, Corpo-real master Interieurarchitectuur

year/ 2015

1. Danielewski, Mark Z., Het kaartenhuis, ned. vertaling door Karina van Santen en Martine Vosmaer, Cargo, Amsterdam, 2001, p. 119 

2. Deze relatie wordt bevestigd door de nog te verschijnen heruitgave van de The Poetics of Space door Penguin Classic, waarin Mark Z. Danielewski een van de twee introducties heeft geschreven. 

3. Bachelard, Gaston, The poetics of Space, vertaald door Maria Jolas, Beacon Press, Boston, 1994, p.147

4. Ibid. p.27

5. Krier, Leon, Drawing for Architecture, Writing Architecture series, the MIT press, Cambridge, 2009, p.230

Recent Projects